45 سلبریتی با والدین مشهور

چه جوری بودالکساندر گفت: “من مثل اکثر مردم آن سن بودم و سعی می کردم بفهمم چه کاری باید انجام دهم.” این یک رفتن است. احساس می‌کردم، اگر اکنون آن را امتحان نکنم، این خطر وجود دارد که 30، 40 سال بعد به عقب نگاه کنم و فکر کنم: “چرا نکردم؟ چه احمقی!”منبع

الکساندر اسکارشگارد

والدین معروف: بازیگر Stellan Skarsgård; برادر بازیگر بیل اسکارسگارد