گربه دوجا در هفته مد پاریس از صورت طلایی استفاده کرد — به عکس ها مراجعه کنید

جولین حکیمیان/ گتی ایماژ

جولین ام. حکیمیان/ گتی ایماژمنبع

او رنگ پریدگی متالیک خود را که تا زیر استخوان ترقوه‌اش می‌رسید و موهای کوتاه‌شده‌اش را در نمایشگاه بهار و تابستان ۲۰۲۳ حالت AWAKE نشان داد و برای تکمیل این ظاهر، گوشواره‌های طلایی و ناخن‌های طلایی را اضافه کرد. این قطعا دراماتیک است، و عکس های زیبایی است. اما این لحظه نیست که ما را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد. نه، جسورانه ترین قیافه ای بود که در فروشگاه Jacquemus پوشیده بود:

دوجا گربه خواننده با گرفتن سرنخ از یکی از آن آدم‌های «مجسمه زنده» که برای گرفتن انعام در مکان‌های توریستی ژست می‌گیرند، در هفته مد پاریس شرکت کرد، چیزی که فقط می‌توان آن را چهره طلایی توصیف کرد. پس این جالب است.