کیت میدلتون، پرنسس بئاتریس و دیگر خانواده های سلطنتی عاشق این لباس هستند

مارک کاتبرت/گتی ایماژ

فلورا وستربرگ، نوه دختر عموی اول ملکه الیزابت، پرنسس الکساندرا، نیز یادداشت سلف پرتره را دریافت کرد. همچنین عکس در لباس هیبریدی مشکی در مراسم تشییع جنازه ملکه الیزابت. در جاهای دیگر اروپا، پرنسس مادلین سوئد در یک مدل بدون آستین از همان لباس 400 پوندی به تصویر کشیده شده است.منبع

اما کیت میدلتون تنها خاندان سلطنتی نیست که به نظر می رسد این لباس خاص را دوست دارد. پسر عموی او، پرنسس بئاتریس، نسخه مشکی همان لباس را در مراسم بیداری ملکه الیزابت در سپتامبر 2022 بر تن کرد و به گفته ایمیل روزانه، در همان ماه در نسخه کرم این لباس نیز مشاهده شد.

کریس جکسون/گتی ایماژ