چگونه در سال 2022 یک قیطان ستاره ای با نان های کوچک انجام دهیم

4. این ظاهر را با بافته های صاف امتحان کنید. به جای پیچاندن قیطان ها به نان ها، می توانید آنها را با آب داغ بپوشانید تا حالتی به همان اندازه خنک داشته باشید.

مو: با همکاری Stasha Harris از Magic Fingers Studio
گریم: اشلی جانسون
فیلمبردار: Rob Mroczko
دستیار تولید: جی آگویر
کارگردان سری دیجیتال: تارا اوکانل

منبع