هک شراب – ترفندهایی برای عاشقان شراب

بنابراین شما به طور تصادفی بخشی از چوب پنبه خود را در بطری جدید پینو خرد کردید. جای نگرانی نیست! کافی است یک فیلتر قهوه سبک مثلثی را روی یک لیوان قرار دهید، سپس بریزید. تمام تکه های بد در کاغذ گیر می کنند، نه لیوان شما.

مشاهده بیشتر در Create Live »منبع