ملکه الیزابت روی پرده: 6 بازیگری که در تلویزیون و فیلم نقش والاحضرت او را بازی کرده اند

از جانب تاج به یک شب سلطنتی بیرون، اینها ستاره هایی هستند که ملکه الیزابت دوم را در تلویزیون و فیلم زنده کرده اند. همانطور که جهان عزادار پادشاه فقید است، تماشای یکی از این نمایش ها یا فیلم ها را در نظر بگیرید تا میراث او را به یاد بیاورید، چه روی صفحه و چه در خارج از صفحه نمایش.

این پست در ابتدا در تاریخ منتشر شده است تاتلر.منبع