فال هفته 27 نوامبر 2022 فال هفتگی

بسته کریستال کمان

هلو و پیکسی
etsy.com

قدرتت را پس بگیر، سرطان! سه‌گانه مریخ-زحل دوشنبه از شما می‌خواهد بدون توجه به اینکه دیگران چگونه مسئولانه پاسخ می‌دهند، مسئولانه پاسخ دهید. مخالفت‌های زهره و عطارد با مریخ در این هفته به شما کمک می‌کند تا رویکردهای یکپارچه برای بهبود ذهن، بدن، قلب و روح پیدا کنید. نپتون در روز شنبه مستقیماً در منطقه خرد تحت حاکمیت ماهی ها حرکت می کند و به شما کمک می کند تا از آموخته های جدید برای موفقیت استفاده کنید.

آیا می توانی خانواده خود را ببخشی، حوت؟ سه‌گانه مریخ-زحل روز دوشنبه به شما انگیزه می‌دهد که به انجام این کار فکر کنید تا بتوانید خود را آزاد کنید. مخالفت های زهره و عطارد با مریخ احساسات شما را به عنوان آموزنده برای موفقیت شغلی برجسته می کند. نپتون در روز شنبه مستقیماً در علامت شما حرکت می کند و به شما کمک می کند تا از جدیدترین تغییرات زندگی اقداماتی الهام بخش داشته باشید!منبع

Sagittarius: کتاب رنگ آمیزی کیهانی شما

آدامز مدیا
amazon.com

تولدت مبارک، ساگ! سه‌گانه مریخ-زحل دوشنبه به شما کمک می‌کند تا از طریق گوش دادن متفکرانه و پرسش‌های متفکر، تعارض را ترمیم کنید. مخالفت‌های زهره و عطارد با مریخ در این هفته به شما کمک می‌کند تا از مخالفان استفاده کنید – شیمی را برای رشد و پذیرش جذب کنید. نپتون در روز شنبه مستقیماً در منطقه عاطفی تحت حاکمیت ماهی‌ها حرکت می‌کند و شیوه‌ای را که احساسات شما را تجربه می‌کنید، بازنگری می‌کند.

برج جدی

دوست، معشوقه یا هر دو؟ سه گانه مریخ-زحل دوشنبه از شما می خواهد که عمداً مرزهای بین عاشقانه و دوستی را محو کنید. مخالفت‌های زهره و عطارد با مریخ این ایده را ادامه می‌دهد، به‌ویژه زمانی که با دوستان خود عاشقانه و با معشوق‌های خود دوست می‌شوید. نپتون در روز شنبه مستقیماً در منطقه صمیمیت تحت حاکمیت ماهی‌ها حرکت می‌کند و به شما انگیزه می‌دهد که بیشتر از خودتان با هر دو به اشتراک بگذارید.

باکره

جعبه انرژی زودیاک کمان 2022

خانه شهود
houseofintuitionla.com

20.00 دلار