عکس های کمیاب پادشاه چارلز در جوانی

وای، خبرهای فوری برای گفتن به دوستان و خانواده: شاهزاده شاه چارلز داغ است. میدونم به چی فکر میکنی به او? شاهزاده ویلیام و شاهزاده هری بابا? مرد بالغی که با یک دسته سنجاب دوست شده است؟ و به آن می گویم: داشته باش! شما! مشاهده گردید! این! رفیق بدون پیراهن کینگ چارلز در حدود فصل 3 تاج (که btw قرار است با فصل 5 فقط چند روز دیگر منتشر شود!!) می تواند به طور کامل آن را دریافت کند، و اگر در پردازش این واقعیت غیرقابل انکار مشکل دارید، من مجموعه کاملی از شواهد را برای شما ارائه کرده ام تا تجزیه و تحلیل کنید. . برای خود یک فنجان چیز خوشمزه بریزید و در آن مستقر شوید.منبع