عکس های کمیاب بیل موری، استیو نیکس، مارتین اسکورسیزی — دهه هفتاد توسط ایرا رزنیک

در سال 1980، سیسی اسپیسک به یک ستاره سینما تبدیل شد و در فیلم هایی مانند کری و دختر معدنچی زغال سنگ رسنیک در کتاب خود می نویسد (که برای آن جایزه اسکار گرفت. او گاهی اوقات به استودیوی من می آمد و از من می خواست که برای نقشی آینده به او شلیک کنم. در اینجا، او مانند شخصیت خود لباس پوشیده است تپش قلبمنبع