حرفه کلی کلارکسون در عکس ها

بیش از 20 سال از زمانی که کلی کلارکسون او را ساخت اسطوره آمریکایی اولین بار، با این حال این هنرمند محبوب تر از همیشه است. مطمئناً، “Since U Been Gone” یک جام جم مطلق بود که همه ما آن را در ماشین انفجار می دادیم، اما از آن زمان تعداد بازدیدهای بیشتری داشتیم. علاوه بر این، کلارکسون چیزهای بیشتری به جز موسیقی خود برای ارائه دارد.

بین نمایش کلی کلارکسون، صدا، و فراموش نکنیم، انرژی رئیس دخترش به عنوان اولین زنی که میزبان NFL Honors شد، کلارکسون خیلی بیشتر از آواز خواندن انجام می دهد. در حالی که ما در حال فکر کردن به بدی سرگرمی کلارکسون هستیم، بیایید سفری به خط حافظه داشته باشیم تا برخی از کارهای برجسته او را ببینیم. ممکن است بخواهید برای این یک صندلی بنشینید – فهرست طولانی جوایز کلارکسون و موفقیت های شماره 1 ممکن است کمی طول بکشد.منبع