جنیفر لوپز برای شب ملاقات با بن افلک یک دامن شفاف با یک پلیور جشن ست کرد – به عکس ها مراجعه کنید

سقوط در سال 2023، این منم….حالا داستان “سفر عاطفی، معنوی و روانی او در دو دهه گذشته” است و 13 آهنگ با عناوینی مانند “Dear Ben pt. ll”، “To Be Yours”، “This Time Around” و “سفر نیمه شب به وگاس.” من تعجب می کنم که آنها در مورد کی هستند…

این محتوا را می توان در سایتی که از آن سرچشمه می گیرد نیز مشاهده کرد.

واضح است که مرحله ماه عسل هنوز به پایان نرسیده است.


منبع در 24 نوامبر، جنیفر لوپز نهمین آلبوم استودیویی خود را اعلام کرد. این من هستم…اکنون، ادامه آلبوم او در سال 2002 این منم…پس، که در حالی منتشر شد که او برای اولین بار با افلک نامزد کرده بود. او این خبر را در اینستاگرام با بازآفرینی جلد اصلی آلبوم قبل از تبدیل شدن به خود کنونی اش به اشتراک گذاشت – که با یک کرست سفید بریده و دامن چرمی کم ارتفاع کامل شده بود. او در این ویدئو گفت: “این من آن زمان هستم، این من اکنون هستم.”