اشلی گراهام ژاکت کشباف را در مارک جیکوبز سکس کرد

اشلی گراهام در نمایشگاه پاییز و زمستان 2023 مارک جیکوبز رویکردی راحت و طراوت به مد ردیف جلو داشت. سوپر مدل به کنار سکوهای سفید و بلندش، با یک ژاکت آبی روشن و بزرگ که از یک بافت کابلی درشت برای اوج دلپذیری طراحی شده بود، به طور مثبت به نظر می رسید.

یک ژاکت مخصوص اگر تا به حال دیده باشیم

گیلبرت کاراسکیلومنبع

اشلی گراهام با گوش نوردهای جواهراتی جذابیت را به آن اضافه کرد.

Hippolyte Petit/Getty Images

این لباس نقطه مقابل 30000 کریستالی بود که دوجا گربه در شوی لباس شیاپارلی در ماه گذشته خود را پوشانده بود یا جوراب شلواری تزئین شده ای که آن هاتاوی به نام والنتینو تکرار کرد. گراهام با اثبات این که «بدون درد، بدون سود» تنها رویکرد لباس پوشیدن برای یک شو مد نیست، برای راحتی این کار را مطرح کرد.